Skip directly to content

Vekt page

ubehag subemnu header

Ubehag og bivirkninger

Vekt

Man kan oppleve vektforanding  (økning eller reduksjon) ved bruk av p-piller. Dette er forskjellig fra jente til jente.
Man kan ikke se noen forskjeller mellom de ulike p-pillene når det gjelder vekt.

Om bruker opplever plagsomme vektendringer, kan lege kontaktes.

Referanser:

  1. Gallo MF et al. Combination contraceptives: effects on weight Cochrane The Cochrane Library 2011, 9
  2. O'Connell KJ et al. Contraception 2005; 72(5): 323-7.