Skip directly to content

Tegn på blodpropp

når kontakte lege-header

Ubehag og bivirkinger

tegn-på-blodpropp

Tegn på blodpropp

Nedenfor finnes en oversikt over typiske tegn på blodpropp. Ved mistanke om blodpropp må lege kontaktes umiddelbart.

Acordion Listing

Blodpropp i samleåre (vene)

Sterke smerter i ett ben eller én arm.
Hevelse i ett ben eller én arm.

Blodpropp i lungene

Plutselig, kraftig hoste uten årsak.
Plutselige pustevansker.

Blodpropp i pulsårer
Smerter i brystet eller i venstre arm.
Plutselige pustevansker.
Uvanlig, kraftig eller langvarig hodepine.
Kraftige eller langvarige migreneanfall.
Nedsatt syn eller dobbeltsyn.
Problemer med å snakke.
Svimmelhet.
Plutselig, nedsatt bevegelighet i arm eller ben.
Nummenhet eller nedsatt følelse i en del av kroppen.
Kraftige magesmerter.
Hvordan redusere faren for blodpropp ?

Risikoen for blodpropp er størst de første 6-12 månedene etter oppstart på p-piller.

Det er likevel viktig å være oppmerksom på at blodpropp også kan oppstå lenge etter oppstart.

Gode råde å gi brukere av Loette:

  • P-pillen bør brukes fast og unødvendige pauser unngås
  • Man må ikke låne p-piller av andre
  • P-pillebrukere som røyker bør oppfordres til å slutte

For mer informasjon om kombinert hormonell prevensjon og risiko for blodpropp, se legemiddelverkets hjemmeside

tegn-på-blodpropp content2

Referanse:
Legemiddelverket,
P-piller og fare for blodpropp https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/p-piller/p-piller-og-fare-for-blodpropp
Hentet dato: 21.09.2016