Skip directly to content

Bivirkninger

ubehag subemnu header

Ubehag og bivirkninger

Bivirkninger

Loette kan som andre medisiner gi bivirkninger.

De vanligste bivirkningene (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer) ved bruk av Loette er hodepine, inkludert migrene, og småblødninger (gjennombruddsblødning/ sporblødning).

All hormonell prevensjon som inneholder en kombinasjon av et østrogen og et progestogen (kombinasjons-p-piller, p-plaster eller p-ring) øker risikoen for å få blodpropp. Risikoen for blodpropp er liten (5-12 tilfeller per 10 000 kvinner per år), men blodpropper kan være alvorlige og i svært sjeldne tilfeller kan de være dødelige.

Det er viktig å informere p-pillebrukere om å kontakte lege ved mistanke om alvorlige bivirkninger som for eksempel blodpropp.

Acordion Listing

Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)

Infeksjon i skjeden inkludert soppinfeksjon, humørforandringer inkludert depresjon, angst, svimmelhet, kvalme, magesmerter, kviser, væskeansamling (ødem), vektforandring (økning eller reduksjon), brystsmerter, ømme bryster, smertefull menstruasjon, forandring i menstruasjonsmengde, forandring i, og sekresjon fra livmorhalsen, manglende menstruasjon.

Bivirkninger text

For fullstending oversikt over bivirkninger, se www.felleskatalogen.no

Acordion Listing

Melde en bivirkning
Bivirkninger kan meldes på pfizer.no eller på legemiddelverket.no